الماس

مشاوره مالیاتی یکی از اصلی‌ترین خدماتی است که مرکز مربیگری کسب و کار الماس به کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها ارائه می‌دهد. این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره مالیاتی، به تیمی از مشاوران مالیاتی با تجربه و دانش فنی عالی از مالیات، دسترسی دارد. این مشاوران قادرند به مشتریان خود در تمام مراحل انجام امور مالیاتی از اولین مراحل ثبت شرکت تا ارائه اظهارنامه مالیاتی کمک کنند.

خدمات مشاوره مالیاتی مرکز مربیگری کسب و کار الماس

1-مشاوره در امور مالیاتی شرکت

بهترین راه برای کسب و کارها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود آنها، توجه به امور مالیاتی است. مشاوران مالیاتی مرکز مربیگری کسب و کار الماس، قادرند به شرکت‌ها در امور مالیاتی کمک کنند و راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها پیشنهاد دهند.

2-ارائه خدمات مالیاتی شخص حقوقی

مرکز مربیگری کسب و کار الماس، در ارائه خدمات مالیاتی به شخص حقوقی، با مشتریان خود همراه است. این مرکز تمامی امور ارائه اظهارنامه مالیاتی و همچنین بررسی مستندات مالیاتی را برای شخص حقوقی انجام می‌دهد.

3-ارائه خدمات مشاوره مالیاتی شخص حقیقی

با توجه به تغییرات پیوسته قوانین مالیاتی و پیچیدگی هایی که در این حوزه وجود دارد، مشاوره در حوزه مالیات برای بسیاری از کسب و کارها بسیار حیاتی است. در این زمینه، مرکز مربیگری کسب و کار الماس با تیمی از مشاوران مالیاتی و حسابداران حرفه ای خود، خدمات مشاوره مالیاتی را ارائه می دهد.

در این خدمات، مشاوران الماس به کسب و کارها در اموری همچون بررسی و تحلیل قوانین مالیاتی، طراحی سیستم های مالیاتی بهینه، تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، محاسبه مالیات، پاسخگویی به سؤالات مالیاتی و غیره کمک می کنند. همچنین، مشاوران الماس قابلیت ارائه مشاوره در خصوص بررسی و تحلیل مالیات های محلی و بین المللی را نیز دارند.

در این خدمات، مشاوران الماس با توجه به نیازهای مشتریان، به شرکت ها و کارآفرینان کمک می کنند تا در قالب قوانین مالیاتی، بهینه سازی های مالیاتی مناسب را اعمال کنند و هزینه های مالیاتی را کاهش دهند. در این راستا، مشاوران الماس به شرکت ها در بررسی و تحلیل ساختار های مالی و بودجه بندی های آنها کمک می کنند تا با استفاده از روش های مناسب در قالب قوانین مالیاتی، بهینه سازی های مالیاتی مناسب را اعمال کنند.